REKLAMA
Dobór odpowiednich materiałów do izolacji termicznej to tylko połowa sukcesu. Liczy się także prawidłowy montaż, przeprowadzony przez profesjonalną ekipę budowlaną. Fot. Termo Organika

Dobór odpowiednich materiałów do izolacji termicznej to tylko połowa sukcesu. Liczy się także prawidłowy montaż, przeprowadzony przez profesjonalną ekipę budowlaną. Fot. Termo Organika

Poznaj wymagania, jakie muszą spełnić "budynki przyszłości"

  • Autor: Radosław Zieniewicz
  • 02 sie 2017 18:30
REKLAMA

Już w momencie projektowania oraz przy realizacji początkowych etapów inwestycji warto zwrócić uwagę na elementy, które pozwolą w przyszłości zmniejszyć zużycie energii. Chodzi tutaj przede wszystkim o zaplanowanie właściwej izolacji budynku, z uwzględnieniem grubości ścian.

To jeden z najważniejszych elementów, choć niejedyny, który decyduje o parametrach energooszczędnego budynku. Równie istotne są też przecież takie elementy jak szczelności okien, drzwi, wejścia do garażu oraz wyposażenie domu w wysokiej jakości systemy grzewcze i prądotwórcze. Ale to izolacja ścian, dachu czy podłogi są elementami, których naprawa w przypadku błędów na etapie wykonawczych, jest najtrudniejsza.

Parametry do spełnienia

Od 2014 roku obowiązują nowe Warunki Techniczne (WT), jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Nowe przepisy zaostrzają wskaźnik EP, który określa zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną oraz współczynnik przenikania ciepła (U) przegród budynku.

Według danych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej średni wskaźnik EP dla domów jednorodzinnych wynosił w 2013 roku 140 kWh/ (m2/rok). Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2017 roku powinien wynosić 95 kWh/(m²/rok), aby w 2021 roku osiągnąć 70 kWh/(m²/rok).

Co ważne, wedle prawa po 2018 roku wszystkie nowo budowane obiekty użyteczności publicznej będą musiały być niskoenergetyczne o prawie zerowym zużyciu energii, a po roku 2020 te wymogi będą musiały spełnić wszystkie nowe budynki, także domy prywatne. To przekłada się więc także na parametry rozwiązań jakie będą (albo już powinny być) wykorzystywane do ocieplania budynków.

Obecnie do ocieplenia ścian wybierane są płyty o grubości 15 cm, w przypadku dachów 20 cm, natomiast jeśli chodzi o podłogę jest to minimum 10 cm – mówi Krzysztof Krzemień, dyrektor ds. technicznych Termo Organiki.

Zgodnie z coraz bardziej restrykcyjnymi przepisami docelowo do 2021 roku optymalna grubość izolacji ścian będzie wynosiła co najmniej 20 cm, a w przypadku dachu 25–30 cm.

Lato to najlepszy czas na wymianę okien.


SŁOWA KLUCZOWE