REKLAMA
Warto zwrócić uwagę na ewentualne elementy wokół kolektorów słonecznych, mogące je zacieniać. Fot. Hewalex

Ekspert o ustawianiu kolektorów słonecznych

  • Autor: Wojciech Napora
  • 30 maj 2016 12:00 (aktualizacja: 30 maj 2016 13:15)
REKLAMA

Kolektory słoneczne to jedne z najpopularniejszych urządzeń pozyskujących energię z odnawialnych źródeł. Aby maksymalnie wykorzystać ich potencjał należy je odpowiednio ustawić. O tym, na co zwrócić uwagę przy montażu kolektorów mówi Ireneusz Jeleń, menedżer ds. marketingu i szkoleń Hewalex.

ireneusz-jelen.jpg
ireneusz-jelen.jpg

Kolektory słoneczne cechują się dużą tolerancją dla ich usytuowania, co oznacza, że nie jest konieczne zapewnienie prostopadłego padania promieniowania słonecznego na powierzchnię absorbera. Nie praktykuje się więc stosowania układów nadążnych za słońcem tym bardziej, że wymagana była by ich zabudowa nie na dachu domu, ale np. w ogrodzie na obrotowej platformie. Wzrost kosztów dla zastosowania i obsługi takiego układu nie byłby adekwatny do zwiększenia uzysków ciepła z instalacji solarnej.

Instalacja solarna w naszych warunkach klimatycznych jest najczęściej przewidywana do całorocznej pracy. Należy wówczas przyjąć optymalne warunki zabudowy kolektorów słonecznych z nachyleniem 30¸45 stopni i skierowaniem na południe. Praktycznie jednak odchylenie ± 45 stopni od kierunku południowego nie powoduje istotnego obniżenia rocznych uzysków ciepła (około 5%). W wyjątkowych sytuacjach stosuje się inne nachylenie kolektorów, np. 10¸15 stopni dla kolektorów do bezpośredniego podgrzewania wody w basenach sezonowych lub 50¸60 przy priorytecie solarnego wspomagania ogrzewania budynku.

Zalecenia dla warunków zabudowy kolektorów płaskich i próżniowych pozostają jednakowe. Niektóre rozwiązania kolektorów płaskich pozwalają na zabudowę w mniej typowych sytuacjach. Na przykład kolektory próżniowe o bezpośrednim przepływie glikolu i z możliwością obracania rur próżniowych można instalować pionowo na elewacji budynku. Obrót rur koryguje wówczas nachylenie absorberów umieszczonych w rurach, aby uzyskać korzystniejszy kąt padania promieni słonecznych. Jest to rozwiązanie stosowane, gdy dach budynku nie pozwala na zabudowę kolektorów (brak miejsca, znaczne odchylenie od południa).

Należy zwrócić uwagę na ewentualne elementy wokół kolektorów słonecznych, mogące je zacieniać. Na szczęście kolektory są znacznie mniej wrażliwe na częściowe zacienianie w porównaniu do paneli fotowoltaicznych, ale długotrwałe zacienianie zmniejsza efekty pracy instalacji. Jeżeli okresowego zacieniania nie da się uniknąć, to także ważne jest wówczas odpowiednie zabudowanie czujnika temperatury, aby nie znajdował się on w zacienianym kolektorze.


SŁOWA KLUCZOWE


Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!