REKLAMA
W przypadku rozpoczęcia i prowadzenia budowy, a także innych robót budowlanych, konieczne jest pozyskanie pozwolenia na budowę. Jednak prawo budowlane wprowadza pewne wyjątki od tej zasady. Fot. Shutterstock

Podpowiadamy, kiedy pozwolenie na budowę jest zbędne

 • Autor: Radosław Zieniewicz
 • 15 maj 2017 16:04
REKLAMA

W przypadku rozpoczęcia i prowadzenia budowy, a także innych robót budowlanych, konieczne jest pozyskanie pozwolenia na budowę. Jednak prawo budowlane wprowadza pewne wyjątki od tej zasady.

Dotyczą one m.in. budowy:

 • - parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
  - wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, rekreacji indywidualnej, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
  - miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
  - tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
  - sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych;
  - przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
  - ogrodzeń;
  - obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawiania barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
  - remontu obiektów budowlanych;
  - docieplenia budynków o wysokości do 25 m;
  - utwardzenia powierzchni gruntu na działkach budowlanych.


SŁOWA KLUCZOWE


Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!