Zaletą gruntowych pomp ciepła jest możliwość pasywnego chłodzenia pomieszczeń w okresie letnim z wykorzystaniem darmowego chłodu z gruntu. Fot. NIBE

Zaletą gruntowych pomp ciepła jest możliwość pasywnego chłodzenia pomieszczeń w okresie letnim z wykorzystaniem darmowego chłodu z gruntu. Fot. NIBE

Powietrzna czy gruntowa? Którą pompę ciepła wybrać?

  • Autor: Wojciech Napora
  • 11 maj 2018 08:59 (aktualizacja: 11 maj 2018 09:47)

Dylematy, które rodzą się podczas wyboru optymalnego typu urządzenia, spośród pomp ciepła różnych marek, sprowadzają się do decyzji: pompa gruntowa czy powietrzna, dlatego warto przeanalizować najważniejsze różnice, zalety i wady tych dwóch najbardziej popularnych typów pomp ciepła.

Koszt inwestycji i eksploatacji

Prostym i szybkim sposobem na podjęcie decyzji jest wykonanie kalkulacji i porównanie kosztów inwestycji i eksploatacji poszczególnych typów urządzeń. Tego typu wyliczenia można wykonać w oparciu o podstawowe wzory matematyczne lub program komputerowy np. NIBE DIM, co jest znacznie szybsze i przyjemniejsze. W tabeli przedstawiono roczny koszt ogrzewania budynku o powierzchni 160 m2 dla gruntowej pompy ciepła NIBE F1145 o stałej mocy 8 kW (sprawność SCOP=5,1) i pompy zasilanej powietrzem zewnętrznym typu NIBE SPLIT z modulowaną mocą grzewczą w zakresie 3-8 kW (sprawność SCOP=4,4).

Koszt instalacji gruntowej pompy ciepła z kolektorem gruntowym wynosi około 45-50 tys. zł brutto i jest wyższy niż koszt instalacji powietrznej pompy ciepła, ponieważ koszt ten to praktycznie cena samego urządzenia i montażu, który waha się w granicach 20-30 tys. zł brutto. Analizując dane z tabeli 1 można zauważyć że najtańsza w eksploatacji jest pompa gruntowa. Wynika to z faktu, że temperatura gruntu poniżej strefy przemarzania nie ulega dużym wahaniom i pozwala na stabilną pracę tego typu pomp ciepła na stałym poziomie efektywności.

W przypadku pomp powietrznych znaczne obniżenie temperatury powietrza w sezonie zimowym sprawia, że ich wydajność w tym okresie spada. Właśnie z tego powodu urządzenia powietrzne powinny być wspomagane dodatkowym źródłem ciepła (najczęściej grzałką elektryczną). Tak więc powietrzne pompy ciepła są znakomitą alternatywą, gdy nie możliwości wykonania kolektora poziomego, a sondy pionowe są zbyt kosztowne (np. na terenach górzystych), ewentualnie, gdy nie ma żadnej możliwości wykonania wymiennika gruntowego. Polem do popisu powietrznych pomp ciepła są też, a może przede wszystkim, istniejące kotłownie opalane olejem bądź propanem-butanem. Zastosowanie powietrznych pomp ciepła w takich przypadkach pozwoli zredukować koszty ogrzewania nawet o około 70%, a koszt instalacji powietrznej pompy ciepła z wykorzystaniem istniejącego szczytowego źródła ciepła, będzie jeszcze niższy. 

Instalacja i warunki montażu


SŁOWA KLUCZOWE


Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!